Helma Kleinwee

Helma Kleinwee

Mijn emoties geef ik vorm in kleur. Kleur heb ik nodig om te voelen’ verklaart Helma haar karakteristieke kleurgebruik. Werklust en experimenteerzin zijn andere drijfveren achter de textielobjecten en schilderijen. Haar werk appelleert sterk aan de fantasie en het inlevingsvermogen van de kijker. Een oeuvre zo verweven met levensplezier en optimisme dat kleur geeft aan ons bestaan.

www.helmatextiel.nl

INTERNATIONALE

KUNSTMANIFESTATIE

GEIJSTEREN

Zondag 8 mei 2016

11.00 - 17.30 uur

Entree € 3,- | kinderen gratis

Kunstmanifestatie Geijsteren

info@kunstmanifestatiegeijsteren.nl