Wendy Glas

Wendy Glas

Wendy is een autodidact die begonnen is met werken met porcelein vanuit de behoefte om datgene dat in haar hoofd leeft in 3D vormen te uiten. Ze baseert de porceleinen werken op organische vormen welke ontstaan op moment van het maken van het stuk. Ze kiest de kleuren en in de gedroogde porcelein tekent ze de vormen. Vervolgens werkt ze deze verder uit.

Haar keuze is gevallen op bone china porcelein omdat deze porcelein doorschijnend is, hierdoor is bij een aantal vormen de kleurstelling door het stuk heen zichtbaar. Naast het werken met bone china is het maken van figuurtjes in papierklei een andere behoefte. De figuurtjes hebben vaak een soort androgyne suggestie over zich heen waardoor het mogelijk is bij een deel ze zowel als mannelijk als vrouwelijk te interpreteren.

www.wendyglas.nl

INTERNATIONALE

KUNSTMANIFESTATIE

GEIJSTEREN

Zondag 8 mei 2016

11.00 - 17.30 uur

Entree € 3,- | kinderen gratis

Kunstmanifestatie Geijsteren

info@kunstmanifestatiegeijsteren.nl